Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune afaceri. Click aici dacă nu ai deja un cont deschis.

PUZ

26 martie 2021 15:57   Diverse   Baia Mare   42 vizualizări
Localitate: Baia Mare

SC CAPTUR NEUVE  SRL cu sediul in oras Baia Sprie , strada Olarilor , nr. 27, judetul Maramures, reprezentata prin Ilies Cristina Maria , titular al planului: Elaborare PUZ - ANSAMBLU REZIDENTIAL LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI in oras Baia Sprie, str. Calea Ungurasului  nr. 21A , judetul Maramures anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data  de 23.03.2021 urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la  Agentia pentru Protectia Mediului Maramureş , Municipiul Baia Mare , strada Iza, nr. 1A, cod 430073 , tel . 0262/276304 , fax 0262/275222 , e-mail office@apmmm.anpm.ro în zilele de luni÷joi între orele 800÷1630 şi vineri între orele 800÷1400 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.